Sveriges största åkerier: Vilka är de stora aktörerna inom transportsektorn?

Sveriges åkerinäring blomstrar. Med en befolkning på över 10 miljoner människor är behovet av effektiva och pålitliga transporter stort. Det finns flera tusen transportföretag i Sverige, men det är nog Schenker och DHL som de flesta i landet känner till. Deras karaktäristiska lastbilar känns igen på långt håll. Utan dessa två och de andra transportörerna skulle Sverige förbli isolerat från resten av Europa.

Det finns många transportföretag i Sverige, men det är mest Schenker och DHL som folk känner till. Deras utmärkande fordon kan ses på långt håll. Sverige skulle fortfarande existera om det inte vore för dessa två samt de andra transportörerna.

Största åkerier i Sverige.
Största åkerier i Sverige

DHL åkeri och transportföretag

DHL är ett populärt och billigt kurirföretag i USA som började som en leveransservice mellan Honolulu och San Francisco. DHL betyder Dalsey, Hillbom och Lynn och kommer från USA. Detta förädlades sedan för att transportera gods över hela världen. DHL har idag över 500 000 anställda som arbetar i 220 länder och territorier. På grund av sin storlek är företaget en av världens största lastbilstransportföretag. I Sverige har DHL mer än 5 200 anställda och 70 kontor, stationer och terminaler. Det gamla ASG:s lastbilsverksamhet är numera känt som DHL i Sverige.

Schenker åkeri och transportföretag

Namnet Schenker visar att företaget startade i Tyskland, även om det nu finns över hela världen. Schenker är ett världsomspännande logistik- och transportföretag som även är verksamt inom flyg och på land. Schenker grundades av Gottfried Schenker 1872. Enligt statistik från 2014 har gruppen nu över 65 000 medlemmar. De är verksamma på mer än 2 000 platser i världen, enligt samma siffror. Schenker är det största landtransportföretaget i Europa. Schenker ligger också på tredje plats i världen när det gäller luft- och sjöfrakt, efter United Parcel Service (UPS) och FedEx.

Transportföretaget har cirka 3 800 anställda i Sverige och samarbetar med andra transportföretag som sysselsätter över 6 000 personer. Schenker har sitt säte i Göteborg, Sverige. Schenker grundades 1921 men gick i konkurs 1928. Men 1942, mitt under andra världskriget, återuppstod Schenker i Sverige. För att ta hand om viktiga militära transporter. För att sedan expandera över hela världen till sin nuvarande form.

Hur många arbetar inom transportbranschen?

År 2012 sysselsatte transportsektorn mer än 269 000 personer (75 procent män och 25 procent kvinnor), vilket motsvarar 5,9 procent av alla anställda i landet.

Hur många lastbilar rullar i Sverige?

Statistiken över lastbilstrafiken bygger på den EU-omfattande undersökningen av cirka 12 000 svenskregistrerade lastbilar varje år som transporterar gods på väg och som har en maxvikt på minst 3,5 ton. Totalt finns det mer än 60 000 sådana fordon i Sverige.

Lämna en kommentar