Svensk innovation kan minska bränsleförbrukningen för åkerier med 6 000 liter per år

I hjärtat av Småland, ett av Sveriges skogrika södra provinser, tar en innovation form som kan få stor betydelse för att minska bränsleförbrukningen hos tunga lastbilar. Tekniken, som fortfarande är under utveckling, innebär att en liten elmotor monteras på lastbilens generator. Denna motor skulle sedan driva en fläkt som blåser luft över kylaren när lastbilen kör i backe.

Många åkare och åkerier lider av historiskt höga dieselkostnader och ber om statligt stöd. Sverige har mer än 7 000 tunga lastbilar på sina vägar som transporterar kylda produkter, t.ex. livsmedel och läkemedel. En småländsk uppfinning sägs spara 6 000 liter bränsle varje år – per dieseldriven lastbil.

För att hålla temperaturen i en kylbils lastutrymme jämn krävs ett eller flera kylaggregat. I de flesta fall används dieselmotorer. Hultsteins, ett Jönköpingsbaserat företag, har nyligen börjat installera teknik som kringgår dessa dieselmotorer och i stället hämtar kraft från lastbilens motor.

Mindre förbrukning av diesel för åkerier
Mindre förbrukning av diesel för åkerier

– ”Med en enkel eftermontering som utförs på ett fåtal dagar, kan även ett äldre fordons dieselförbrukning minska markant. För ett bil- och släp-ekipage resulterar vår generatorteknik i en bränslebesparing på 3 liter per timme”, säger Hultsteins vd Börje Axelsson i ett pressmeddelande.

En besparing på 6 000 liter kan förväntas genom att minska antalet timmar per år som en kyltransport körs till 2 000. Detta blir en viktig kostnadsbesparing vid ett dieselpris på 26 kr/l.

Miljöfördelarna är också betydande, eftersom varje traditionell dieselkylare genererar lika mycket cancerframkallande partiklar som cirka 218 personbilar. Ibland finns det två sådana enheter på en kylbil. Den gamla motorn kommer att ersättas med en dieselfri motor. Lösningen bidrar därmed också till en effektiv användning av naturresurser.

– ”Intresset för våra produkter har ökat stadigt under en längre tid, både från större svenska matvarudistributörer som Ica, Dagab och Arla, men även internationellt”, säger Börje Axelsson.

Hultsteins har arbetat med installation av elektriska drivsystem i fordon i över 30 år. Företaget har cirka 25 anställda och redovisade en omsättning på 68 miljoner kronor under sitt senaste räkenskapsår.

Tekniken är fortfarande under utveckling, men om den kan leva upp till sin potential kan den bli ett stort genombrott för att minska bränsleförbrukningen hos tunga lastbilar. De potentiella kostnadsbesparingarna och miljöfördelarna är betydande, och förhoppningen är att denna innovation ska bidra till att minska bördan för de åkare som kämpar med höga dieselpriser.

Lämna en kommentar